קול קורא

קול קורא

קול קורא

תחליפי נפט לתחבורה: מלגות לביצוע פרויקטים לתלמידי תואר ראשון לשנת הלימודים ה’תשע”ז

לפרטים נוספים ומידע על הגשת מועמדות באתר משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל: http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/OilSub2017.aspx