יישום תחמוצות תרמואלקטריות על-בסיס אבץ (ZnO) להמרת אנרגיה בטמפרטורות גבוהות

Zinc-oxide compounds

יישום תחמוצות תרמואלקטריות על-בסיס אבץ (ZnO) להמרת אנרגיה בטמפרטורות גבוהות. בתמונה מוצגים תהליכי התבדלות מבוקרים של פאזת NiO בתוך מטריצת ZnO, והשפעותיהם על תכונות טרנספורט תרמואלקטריות. הקבוצה למחקר חומרים תרמואלקטריים (פרופ’ מ’ ירון אמויאל).

Zinc-oxide compounds