שירותי ספריה ונהלים

נהלים ושירותים

השאלה בין-ספרייתית:

הצוות האקדמי רשאי להזמין ספרים ועותקי מאמרים באמצעות תקציבי המחקר שלהם.

לצורך הזמנת עותק של מאמר או ספר בהשאלה בין-ספרייתית, יש להוריד את טופס ההזמנה, למלאו ולשלוח לכתובת האימייל:  mtlib@technion.ac.il.

השאלה והזמנת ספרים:

ספרים ניתנים בהשאלה לשבועיים. ספרים שהם מומלצים לקורסים (שמורים) ניתנים לשבוע כשעותק אחד ניתן רק להשאלת לילה. הזמנת ספרים מבוצעת באופן עצמאי באמצעות המחשב. המערכת מאריכה אוטומטית את תקופת ההשאלה. אם ספר הוזמן ויש להחזירו, המערכת מודיעה על כך לקוראים באמצעות הדוא"ל. ספרי עיון ומילונים לרוב אינם מושאלים.

לקישורים נוספים:

קטלוג הספריה

ספריית הפקולטה למדע והנדסה של חומרים – מדריך לסטודנט

מדיניות ההשאלה של הטכניון

נוהל הפקדת תזות בספריה

מצגת הסבר לחיפוש ספרי לימוד